Nhân sự

                     NHÂN LỰC CÔNG TY

 

• Công ty Cổ phần kỹ thuật Xây dựng và Cơ điện Phương Bắc là một doanh nghiệp chuyên ngành, được hình thành và phát triển bởi những kỹ sư chuyên ngành, được đào tạo cơ bản và dầy dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp công trình.

• Đội ngũ cán bộ công nhân viên của chúng tôi là những con người thành thạo về chuyên môn, chuyên nghiệp hóa và chuyên môn hóa cao và mang tác phong của đơn vị thi công công trình chuyên nghiệp, đã trưởng thành trong nhiều môi trường làm việc yêu cầu sự chuyên nghiệp hoá cao.

STT

                         NHÂN LỰC

SỐ LƯỢNG

      TRÌNH ĐỘ

SỐ NĂM KINH NGHIỆM

  1

Chủ nhiệm, chỉ huy trưởng công trường

         5

   Đại học

         5 – 10  năm

  2

Kỹ sư xây dựng

       10

Đại học, Cao đẳng

            3-5

  3

Kỹ sư giao thông

         5

  Đại học

            3-5

  4

Kỹ sư thủy lợi

         7

   Đại học

            3-5

  5

Kỹ sư quy hoạch, cấp thoát nước

         6

   Đại học

            3-5

  6

Kỹ sư cơ điện

        10

   Đại học

              5

  7

Kỹ sư phòng cháy và chữa cháy

         5

   Đại học

              5

  8

Kỹ sư xây lắp đường dây và trạm biến áp

         5

   Đại học

              5

  9

Kỹ sư công nghệ thông tin

         5

   Đại học

              5

 10

Công nhân xây dựng – thợ nề

        50

   Trung cấp

            1-5

 11

Công nhân điện, nước

        40

   Trung cấp

             1-5

 12

Công nhân cốt thép

        40

   Trung cấp

             1-5

  13

Công nhân côppha

        60

   Trung cấp

             1-5