Giới thiệu chung

                             GIỚI THIỆU CHUNG 

   Công ty Cổ phần kỹ thuật xây dựng và cơ điện Phương Bắc là Hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội.

  Công ty Cổ phần kỹ thuật xây dựng và cơ điện Phương Bắc là một doanh nghiệp chuyên ngành, được hình thành và phát triển bởi những kỹ sư chuyên ngành, được đào tạo cơ bản và dầy dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp công trình.

  Đội ngũ cán bộ công nhân viên của chúng tôi là những con người thành thạo về chuyên môn, chuyên nghiệp hóa và chuyên môn hóa cao, mang tác phong của đơn vị thi công công trình chuyên nghiệp.

Công ty chúng tôi luôn chú trọng đến đầu tư máy móc, trang thiết bị, dụng cụ thi công, đổi mới công nghệ trong thi công. Trang thiết bị bảo hộ, an toàn vệ sinh trong lao động luôn được đầu tư thích đáng. Với phương châm đổi mới, tiếp thu các tiến bộ mới trong thi công công trình, chúng tôi luôn chú trọng đến khâu tập huấn thường xuyên cho CBCNV và chú trọng đầu tư, ứng dụng những trang thiết bị hiện đại, các phương pháp thi công tiên tiến và các  chuẩn mực kỹ thuật của các chuyên gia ở những nền công nghiệp phát triển.

  Trải qua các công trình đầu tư của các chủ đầu trong nước và nước ngoài, đòi hỏi các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, yêu cầu tính chuyên nghiệp cao chúng tôi đã khẳng định được sự tin cậy của chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu chính.

  Với sự hợp tác chặt chẽ của các doanh nghiệp thành viên chúng tôi khẳng định sẽ đáp ứng những yêu cầu về tiến độ và chất lượng những công trình mà chúng tôi thi công.

  Chúng tôi rất mong muốn được hợp tác với quý vị!