Thi công, xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông thủy lợi, cơ sở hạ tầng

Thi công, xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông thủy lợi, cơ sở hạ tầng.