Tư vấn thiết kế, tư vấn công nghệ, tư vấn giám sát, thi công hệ thống PCCC và cơ điện (ME)
House construction

Tư vấn thiết kế, tư vấn công nghệ, tư vấn giám sát, thi công hệ thống PCCC và cơ điện (ME)

 Hệ thống cơ điện - M&E đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình sử dụng...

Chi tiết
House construction

Ống thông gió, phụ kiện ống gió, cửa gió, van gió...

Với thiết bị, máy móc hiện đại và dây chuyền sản xuất ống gió hoàn toàn...

Chi tiết