Xây dựng nhà tái định cư tại Phường Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội (Phục vụ GPMB công viên tuổi trẻ thủ đô)