Tòa nhà Happy Star Tower, phường Giang Biên, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội