Tòa nhà CT2 khu tái định cư Xuân La phục vụ xây dựng đô thị mới Tây Hồ Tây