Khu Tái định cư Xuân La phục vụ xây dựng khu ĐTM Tây Hồ Tây